പേരാമ്പ്ര

പേരാമ്പ്ര

ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കുന്ദമംഗലം

കുന്ദമംഗലം

പി ടി എ റഹിം
ബേപ്പൂർ

ബേപ്പൂർ

പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്
കോഴിക്കോട് സൗത്ത്

കോഴിക്കോട് സൗത്ത്

അഹമ്മദ് ദേവര്‍കോവില്‍
ബാലുശ്ശേരി

ബാലുശ്ശേരി

സച്ചിൻ ദേവ്