പെരുമ്പാവൂര്‍

പെരുമ്പാവൂര്‍

ബാബു ജോസഫ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

അങ്കമാലി

അങ്കമാലി

ജോസ് തെറ്റയിൽ
പറവൂർ

പറവൂർ

എം ടി നിക്സൺ
ആലുവ

ആലുവ

ഷെൽന നിഷാദ്
കൊച്ചി

കൊച്ചി

കെ.ജെ. മാക്സി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]