പിറവം

പിറവം

ഡോ.സിന്ധുമോള്‍ ജേക്കബ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

തൃപ്പൂണിത്തുറ

തൃപ്പൂണിത്തുറ

എം. സ്വരാജ്
പറവൂർ

പറവൂർ

എം ടി നിക്സൺ
ആലുവ

ആലുവ

ഷെൽന നിഷാദ്
അങ്കമാലി

അങ്കമാലി

ജോസ് തെറ്റയിൽ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?