പിറവം

പിറവം

ഡോ.സിന്ധുമോള്‍ ജേക്കബ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

മൂവാറ്റുപുഴ

മൂവാറ്റുപുഴ

എൽദോ എബ്രഹാം
എറണാകുളം

എറണാകുളം

ഷാജി ജോർജ്‌
വൈപ്പിൻ

വൈപ്പിൻ

കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
ആലുവ

ആലുവ

ഷെൽന നിഷാദ്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]