പിറവം

പിറവം

ഡോ.സിന്ധുമോള്‍ ജേക്കബ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കുന്നത്ത്നാട്

കുന്നത്ത്നാട്

പി വി ശ്രീനിജിൻ
എറണാകുളം

എറണാകുളം

ഷാജി ജോർജ്‌
വൈപ്പിൻ

വൈപ്പിൻ

കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
കളമശ്ശേരി

കളമശ്ശേരി

പി രാജീവ്‌