പുതുക്കാട്

പുതുക്കാട്

കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

വടക്കാഞ്ചേരി

വടക്കാഞ്ചേരി

സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി
കൈപ്പമംഗലം

കൈപ്പമംഗലം

ടൈസൺ മാസ്റ്റർ
തൃശൂർ

തൃശൂർ

പി ബാലചന്ദ്രൻ
ഒല്ലൂർ

ഒല്ലൂർ

അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]