പുതുക്കാട്

പുതുക്കാട്

കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

തൃശൂർ

തൃശൂർ

പി ബാലചന്ദ്രൻ
കൊടുങ്ങല്ലൂർ

കൊടുങ്ങല്ലൂർ

വി ആർ സുനിൽകുമാർ
മണലൂർ

മണലൂർ

മുരളി പെരുനെല്ലി
ഗുരുവായൂർ

ഗുരുവായൂർ

എൻ കെ അക്‌ബർ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]