പുതുക്കാട്

പുതുക്കാട്

കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

നാട്ടിക

നാട്ടിക

സി സി മുകുന്ദൻ
ഒല്ലൂർ

ഒല്ലൂർ

അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ
മണലൂർ

മണലൂർ

മുരളി പെരുനെല്ലി
ഇരിങ്ങാലക്കുട

ഇരിങ്ങാലക്കുട

ഡോ.ആർ. ബിന്ദു
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?