പുതുക്കാട്

പുതുക്കാട്

കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ചാലക്കുടി

ചാലക്കുടി

ഡെന്നിസ് കെ ആന്റണി
കൈപ്പമംഗലം

കൈപ്പമംഗലം

ടൈസൺ മാസ്റ്റർ
ചേലക്കര

ചേലക്കര

കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ
കുന്നംകുളം

കുന്നംകുളം

എ.സി. മൊയ്തീൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]