പുനലൂർ

പുനലൂർ

പിഎസ് സുപാൽ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പത്തനാപുരം

പത്തനാപുരം

കെ ബി ഗണേശ് കുമാര്‍
കുന്നത്തൂര്‍

കുന്നത്തൂര്‍

കോവൂര്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍
ചാത്തന്നൂർ

ചാത്തന്നൂർ

ജി എസ് ജയലാൽ
ചടയമംഗലം

ചടയമംഗലം

ചിഞ്ചുറാണി