പുനലൂർ

പുനലൂർ

പിഎസ് സുപാൽ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ചവറ

ചവറ

ഡോ. സുജിത്ത് വിജയൻ
കുണ്ടറ

കുണ്ടറ

ജെ. മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ
കൊല്ലം

കൊല്ലം

എം. മുകേഷ്
പത്തനാപുരം

പത്തനാപുരം

കെ ബി ഗണേശ് കുമാര്‍
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?