പുനലൂർ

പുനലൂർ

പിഎസ് സുപാൽ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കുണ്ടറ

കുണ്ടറ

ജെ. മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ
പത്തനാപുരം

പത്തനാപുരം

കെ ബി ഗണേശ് കുമാര്‍
ചാത്തന്നൂർ

ചാത്തന്നൂർ

ജി എസ് ജയലാൽ
ചവറ

ചവറ

ഡോ. സുജിത്ത് വിജയൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]