ഷൊർണ്ണൂർ

ഷൊർണ്ണൂർ

പി മമ്മിക്കുട്ടി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

മലമ്പുഴ

മലമ്പുഴ

എ പ്രഭാകരൻ
തരൂർ

തരൂർ

പി പി സുമോദ്‌
പാലക്കാട്

പാലക്കാട്

സി പി പ്രമോദ്
നെന്മാറ

നെന്മാറ

കെ. ബാബു
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]