ഷൊർണ്ണൂർ

ഷൊർണ്ണൂർ

പി മമ്മിക്കുട്ടി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഒറ്റപ്പാലം

ഒറ്റപ്പാലം

കെ പ്രേംകുമാർ
പാലക്കാട്

പാലക്കാട്

സി പി പ്രമോദ്
തരൂർ

തരൂർ

പി പി സുമോദ്‌
പട്ടാമ്പി

പട്ടാമ്പി

മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ