ഷൊർണ്ണൂർ

ഷൊർണ്ണൂർ

പി മമ്മിക്കുട്ടി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പാലക്കാട്

പാലക്കാട്

സി പി പ്രമോദ്
തൃത്താല

തൃത്താല

എം.ബി. രാജേഷ്
കോങ്ങാട്

കോങ്ങാട്

കെ ശാന്തകുമാരി
ആലത്തൂർ

ആലത്തൂർ

കെ.ഡി. പ്രസേനൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]