തരൂർ

തരൂർ

പി പി സുമോദ്‌

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ആലത്തൂർ

ആലത്തൂർ

കെ.ഡി. പ്രസേനൻ
പാലക്കാട്

പാലക്കാട്

സി പി പ്രമോദ്
നെന്മാറ

നെന്മാറ

കെ. ബാബു
മലമ്പുഴ

മലമ്പുഴ

എ പ്രഭാകരൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]