തരൂർ

തരൂർ

പി പി സുമോദ്‌

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കോങ്ങാട്

കോങ്ങാട്

കെ ശാന്തകുമാരി
ഷൊർണ്ണൂർ

ഷൊർണ്ണൂർ

പി മമ്മിക്കുട്ടി
ചിറ്റൂർ

ചിറ്റൂർ

കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി
തൃത്താല

തൃത്താല

എം.ബി. രാജേഷ്