തവനൂർ

തവനൂർ

കെ.ടി. ജലീൽ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

വണ്ടൂർ

വണ്ടൂർ

പി മിഥുന
തിരൂർ

തിരൂർ

ഗഫൂർ ലില്ലീസ്
പൊന്നാനി

പൊന്നാനി

പി. നന്ദകുമാർ
തിരൂരങ്ങാടി

തിരൂരങ്ങാടി

നിയാസ് പുളിക്കലകത്ത്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]