തവനൂർ

തവനൂർ

കെ.ടി. ജലീൽ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഏറനാട്

ഏറനാട്

കെ ടി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ
മലപ്പുറം

മലപ്പുറം

പാലൊളി അബ്‌ദുറഹ്‌മാൻ
താനൂർ

താനൂർ

വി. അബ്ദുറഹ്മാൻ
തിരൂരങ്ങാടി

തിരൂരങ്ങാടി

നിയാസ് പുളിക്കലകത്ത്