തിരുവമ്പാടി

തിരുവമ്പാടി

ലിന്റോ ജോസഫ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കോഴിക്കോട് വടക്ക്

കോഴിക്കോട് വടക്ക്

തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ
കുന്ദമംഗലം

കുന്ദമംഗലം

പി ടി എ റഹിം
ബാലുശ്ശേരി

ബാലുശ്ശേരി

സച്ചിൻ ദേവ്
പേരാമ്പ്ര

പേരാമ്പ്ര

ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?