തൃത്താല

തൃത്താല

എം.ബി. രാജേഷ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

മലമ്പുഴ

മലമ്പുഴ

എ പ്രഭാകരൻ
പാലക്കാട്

പാലക്കാട്

സി പി പ്രമോദ്
മണ്ണാർക്കാട്

മണ്ണാർക്കാട്

കെ പി സുരേഷ് രാജ്
ഒറ്റപ്പാലം

ഒറ്റപ്പാലം

കെ പ്രേംകുമാർ