തൃത്താല

തൃത്താല

എം.ബി. രാജേഷ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഒറ്റപ്പാലം

ഒറ്റപ്പാലം

കെ പ്രേംകുമാർ
കോങ്ങാട്

കോങ്ങാട്

കെ ശാന്തകുമാരി
തരൂർ

തരൂർ

പി പി സുമോദ്‌
ആലത്തൂർ

ആലത്തൂർ

കെ.ഡി. പ്രസേനൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?