തൃത്താല

തൃത്താല

എം.ബി. രാജേഷ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ആലത്തൂർ

ആലത്തൂർ

കെ.ഡി. പ്രസേനൻ
കോങ്ങാട്

കോങ്ങാട്

കെ ശാന്തകുമാരി
ഷൊർണ്ണൂർ

ഷൊർണ്ണൂർ

പി മമ്മിക്കുട്ടി
ചിറ്റൂർ

ചിറ്റൂർ

കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]