തിരൂർ

തിരൂർ

ഗഫൂർ ലില്ലീസ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

നിലമ്പൂർ

നിലമ്പൂർ

പി.വി. അൻവർ
മലപ്പുറം

മലപ്പുറം

പാലൊളി അബ്‌ദുറഹ്‌മാൻ
തവനൂർ

തവനൂർ

കെ.ടി. ജലീൽ
പെരിന്തൽമണ്ണ

പെരിന്തൽമണ്ണ

കെ.പി. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ