തിരൂർ

തിരൂർ

ഗഫൂർ ലില്ലീസ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

മഞ്ചേരി

മഞ്ചേരി

പി അബ്ദുൽ നാസർ
തവനൂർ

തവനൂർ

കെ.ടി. ജലീൽ
മലപ്പുറം

മലപ്പുറം

പാലൊളി അബ്‌ദുറഹ്‌മാൻ
താനൂർ

താനൂർ

വി. അബ്ദുറഹ്മാൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]