തിരൂരങ്ങാടി

തിരൂരങ്ങാടി

നിയാസ് പുളിക്കലകത്ത്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഏറനാട്

ഏറനാട്

കെ ടി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ
മങ്കട

മങ്കട

ടി കെ റഷീദലി
തവനൂർ

തവനൂർ

കെ.ടി. ജലീൽ
നിലമ്പൂർ

നിലമ്പൂർ

പി.വി. അൻവർ