തൃപ്പൂണിത്തുറ

തൃപ്പൂണിത്തുറ

എം. സ്വരാജ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പറവൂർ

പറവൂർ

എം ടി നിക്സൺ
കോതമംഗലം

കോതമംഗലം

ആൻറണി ജോൺ
തൃക്കാക്കര

തൃക്കാക്കര

Dr. ജെ ജേക്കബ്
പിറവം

പിറവം

ഡോ.സിന്ധുമോള്‍ ജേക്കബ്