തൃപ്പൂണിത്തുറ

തൃപ്പൂണിത്തുറ

എം. സ്വരാജ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പെരുമ്പാവൂര്‍

പെരുമ്പാവൂര്‍

ബാബു ജോസഫ്
കൊച്ചി

കൊച്ചി

കെ.ജെ. മാക്സി
എറണാകുളം

എറണാകുളം

ഷാജി ജോർജ്‌
ആലുവ

ആലുവ

ഷെൽന നിഷാദ്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]