തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കഴക്കൂട്ടം

കഴക്കൂട്ടം

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
നെടുമങ്ങാട്

നെടുമങ്ങാട്

ജി ആർ അനിൽ
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
നേമം

നേമം

വി. ശിവൻകുട്ടി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]