വടകര

വടകര

മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ബേപ്പൂർ

ബേപ്പൂർ

പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്
കൊടുവള്ളി

കൊടുവള്ളി

കാരാട്ട് റസാക്ക്
നാദാപുരം

നാദാപുരം

ഇ കെ വിജയൻ
കുന്ദമംഗലം

കുന്ദമംഗലം

പി ടി എ റഹിം
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]