വടക്കാഞ്ചേരി

വടക്കാഞ്ചേരി

സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഒല്ലൂർ

ഒല്ലൂർ

അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ
ഗുരുവായൂർ

ഗുരുവായൂർ

എൻ കെ അക്‌ബർ
ചേലക്കര

ചേലക്കര

കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ
മണലൂർ

മണലൂർ

മുരളി പെരുനെല്ലി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]