വൈക്കം

വൈക്കം

സികെ ആശ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പൂഞ്ഞാർ

പൂഞ്ഞാർ

അഡ്വ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ
ഏറ്റുമാനൂർ

ഏറ്റുമാനൂർ

വി.എൻ. വാസവൻ
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

ഡോ. എന്‍ ജയരാജ്
കോട്ടയം

കോട്ടയം

കെ അനിൽകുമാർ