വള്ളിക്കുന്ന്

വള്ളിക്കുന്ന്

അബ്ദുള്‍ വഹാബ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

വേങ്ങര

വേങ്ങര

പി ജിജി
പൊന്നാനി

പൊന്നാനി

പി. നന്ദകുമാർ
മങ്കട

മങ്കട

ടി കെ റഷീദലി
തിരൂർ

തിരൂർ

ഗഫൂർ ലില്ലീസ്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]