വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു
കഴക്കൂട്ടം

കഴക്കൂട്ടം

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]