വേങ്ങര

വേങ്ങര

പി ജിജി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

വണ്ടൂർ

വണ്ടൂർ

പി മിഥുന
മങ്കട

മങ്കട

ടി കെ റഷീദലി
തിരൂർ

തിരൂർ

ഗഫൂർ ലില്ലീസ്
മഞ്ചേരി

മഞ്ചേരി

പി അബ്ദുൽ നാസർ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]