വേങ്ങര

വേങ്ങര

പി ജിജി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

തവനൂർ

തവനൂർ

കെ.ടി. ജലീൽ
തിരൂർ

തിരൂർ

ഗഫൂർ ലില്ലീസ്
പൊന്നാനി

പൊന്നാനി

പി. നന്ദകുമാർ
കൊണ്ടോട്ടി

കൊണ്ടോട്ടി

സുലൈമാൻ ഹാജി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?