വണ്ടൂർ

വണ്ടൂർ

പി മിഥുന

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഏറനാട്

ഏറനാട്

കെ ടി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ
തിരൂരങ്ങാടി

തിരൂരങ്ങാടി

നിയാസ് പുളിക്കലകത്ത്
വേങ്ങര

വേങ്ങര

പി ജിജി
നിലമ്പൂർ

നിലമ്പൂർ

പി.വി. അൻവർ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?