തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു
കോവളം

കോവളം

നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
നെടുമങ്ങാട്

നെടുമങ്ങാട്

ജി ആർ അനിൽ
നെയ്യാറ്റിൻകര

നെയ്യാറ്റിൻകര

കെ. ആൻസലൻ
കാട്ടാക്കട

കാട്ടാക്കട

ഐ.ബി. സതീഷ്
പാറശ്ശാല

പാറശ്ശാല

സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ
അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ
നേമം

നേമം

വി. ശിവൻകുട്ടി
വട്ടിയൂർക്കാവ്

വട്ടിയൂർക്കാവ്

വി.കെ. പ്രശാന്ത്
കഴക്കൂട്ടം

കഴക്കൂട്ടം

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി
ആറ്റിങ്ങൽ

ആറ്റിങ്ങൽ

ഒ.എസ്. അംബിക
വർക്കല

വർക്കല

വി. ജോയ്