കൽപ്പറ്റ

കൽപ്പറ്റ

എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ
സുൽത്താൻബത്തേരി

സുൽത്താൻബത്തേരി

എം എസ്‌ വിശ്വനാഥൻ
മാനന്തവാടി

മാനന്തവാടി

ഒ.ആർ. കേളു
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]